Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan – Ngũ Vị Tôn Ông

  • Tên gọi: Ngũ vị tôn ông
  • Chất liệu: gỗ mít, gỗ dổi
  • Chất sơn: sơn son thếp vàng
  • Kích thước: tùy chọn

Đồ thờ tượng Phật:

- Số 10, Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
- Giao hàng và lắp đặt toàn quốc
- Điện thoại: 090.170.1102

Ngũ Vị Tôn Ông còn gọi là Ngũ Vị Tôn Quan là 5 vị đại quan (quan lớn) có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng Tứ Phủ, thánh Mẫu.

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan - Ngũ Vị Tôn Ông

Hãy cùng Đồ Thờ Cúng Tâm Linh đi tìm hiểu về các vị quan lớn này nhé.

Quan Lớn Đệ Nhất

– Tên đầy đủ: Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng thái tử Vương Quan

– Tước phong: Phong danh hiệu: Dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là Tôn quan đệ nhất. Tước phong Đào tiên đệ nhất – Điều thất hoàng thái tử Vương Quan thượng đẳng tối linh thần. Danh hiệu vua phong Tham nghị triều chính Vương Quan.

– Nhiệm vụ: Ngài trực tiếp hầu cận bên phải đền vua cha Bát Hải Động Đình (đền Đồng Bằng) thay quyền và đại diện cõi nhân gian, thừa hành Tam giới, tâu đối tội phúc nhân danh cõi thượng thiên (trên trời).

– Đền thờ chính: Ở quần thể đền Đồng Bằng.

– Thân thế: Vốn là con trai cả của đức vua cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông Lớn, cai quản Thượng Thiên. Tương truyền, ông là Tôn quan đại thần trên Đế Đình Thiên Cung.

Quan Lớn Đệ Nhị

– Tước phong: Nhạc thần đại vương – Đô đài giám sát – Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.

– Nhiệm vụ: giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn

– Đền thờ chính: Đền Quan Giám – Hữu Lũng – Lạng Sơn và Phố Cát – Thanh Hóa.

– Thân thế: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Quan Lớn Đệ Tam

– Tên đầy đủ: Đệ Tam Thượng thiên hoàng thái tử vương quan

– Tước phong: Thủy tào điển sứ – Đệ tam thủy thần nhạc đại vương thượng đẳng tối linh thần.

– Nhiệm vụ: cai quản các thanh đồng đạo quan

– Đền thờ chính: Quan Lớn Đệ Tam được lập tại Đền Xích Đằng, đền Lảnh Giang, đền Quan Đệ Tam ở gần Đền Đồng Bằng, Đền Quan Lớn Phủ Dầy.

– Thân thế: Theo thần tích lưu trữ tại đền Lảnh Giang

Quan Lớn Đệ Tứ

– Tên đầy đủ: Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ

– Tước phong:Thiên Hựu đại vương thượng đẳng tối linh thần.

– Nhiệm vụ: trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần.

– Đền thờ chính: Đền thờ Ngài ở đền Mẫu Sinh và đền Thánh Hóa. Đền thờ Ngài còn ở sau đền Đồng Bằng phía đường 10 đi Hải Phòng.

– Thân thế: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Quan lớn Đệ Ngũ

– Tên đầy đủ: Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

– Tước phong: Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần – Cao Lỗ đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh.

– Nhiệm vụ: Ngọc Hoàng ban cho Ngài thống lĩnh thiên địa binh, thay quyền tam tứ phủ đại diện cho con người (nhân vi chúa tể), thu chấp kim ngân tài mã, giải oan nghiệp sớ cho trần gian.

– Đề thờ chính: Đền Ngài được lập ở đền Kỳ cùng Lạng Sơn, Đền Ninh Giang Hải dương và các cửa sông vùng duyên hải.

– Thân thế: Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh, hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn giữ miền duyên hải sông Tranh

Ngũ vị Tôn Quan, các vị đều mặc võ quan, mang kiếm hay kích, màu sắc võ phục thì tuỳ thuộc các vị thần ở các phủ như: Thoải phủ mặc màu trắng, Thiên phủ mặc màu đỏ, Nhạc phủ mặc màu xanh, Địa phủ mặc màu vàng. Quan lớn Đệ Tam và Quan Đệ Ngũ đều thuộc Thoải phủ, dòng Long Vương Bát Hải. Trách nhiệm của ngũ vị này là giáng vào thanh đồng để bắt đầu “mở phủ” cho các giá đồng sau được theo vào người đồng.

Tượng Ngũ Vị Tôn Quan là một trong những sản phẩm tượng thờ Tứ Phủ của Đồ Thờ Cúng Tâm Linh. Mời các bạn xem hình ảnh Ngũ Vị Tôn Ông dưới đây.

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan màu vàng:

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan nhiều màu:

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan-1

Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan-2

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng thờ Ngũ Vị Tôn Quan – Ngũ Vị Tôn Ông”