Bài vị

Showing all 4 results

Các mẫu bài vị thờ, linh vị thờ, long vị thờ cúng tổ tiên, ông bà, người đã mất được làm từ gỗ mít, gỗ dổi…của Đồ thờ cúng tâm linh Sơn Đồng.

Bài vị được đặt trên bàn thờ gia tiên thay thế cho di ảnh. Trên bài vị có ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của người được thờ.

Chữ viết trên bài vị thường là chữ Hán, chữ Nôm hoặc chữ Quốc ngữ tùy theo yêu cầu của gia chủ.