Bàn thờ

Showing 1–48 of 84 results

Các mẫu bàn thờ Sơn Đồngđẹp thờ cúng gia tiên. từ đường, đình chùa của làng nghề: bàn thờ án gian, bàn thờ ô xa, bàn thờ chấp tải, sập thờ, tủ thờ.