Bàn thờ

Hiển thị 1–48 của 90 kết quả

Các mẫu bàn thờ Sơn Đồng đẹp thờ cúng gia tiên. từ đường, đình chùa của làng nghề: bàn thờ án gian, bàn thờ ô xa, bàn thờ chấp tải, sập thờ, tủ thờ.