Bàn thờ

Showing 1–48 of 90 results

Các mẫu bàn thờ Sơn Đồng đẹp thờ cúng gia tiên. từ đường, đình chùa của làng nghề: bàn thờ án gian, bàn thờ ô xa, bàn thờ chấp tải, sập thờ, tủ thờ.