Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam

Cuốn Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam là cuốn sách ghi lại những đền, tháp, đình, chùa, miếu mạo, quán xá, lăng tẩm khắp trên đất nước ta có từ thuở xa xưa đến nay.

Việc bảo tồn các di sản văn hóa nói chung và di sản Văn hóa vật chất nói riêng gồm thành quách đền chùa, miếu mạo v.v… là một trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của nhiều thế hệ dân tộc nối tiếp nhau. Bởi nó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân, mà còn là tài sản vô giá do tổ tiên ta dã tốn biết bao công sức, trí tuệ, tiền của để tạo dựng trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc.

Thật vậy, từ những buổi bình minh dựng nước và giữ nước, chúng ta đã thấy ngay ở thế kỷ III trước công nguyên, trên đất nước ta đã xuất hiện một công trình kiến trúc kiệt xuất, có quy mô to lớn, một công trình quân sự phòng thủ kiên cố, đó là thành cổ Loa. Việc kinh thành được dời về vùng đồng bằng rộng lớn, ở trung tâm đất nước, chứng tỏ lãnh thổ của Tổ quốc ta đã bước vào thời kỳ ổn định về cương vực và phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế, chính trị. Từ thế kỷ XI trở đi trong lịch sử phát triển của dân tộc, nước ta mới thực sự đi vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của các kiến trúc văn hóa. Sự lớn mạnh của nền kiến trúc dân tộc gắn chặt với quá trình giành độc lập, tự chủ, sự cuồng thịnh của kinh tế và phát triển Văn hóa – nghệ thuật lâu đời, độc đạo của dân tộc.

Về kiến trúc tôn giáo, đặc biệt dưới triều Lý – thời kỳ mà các vị vua lo việc xây dựng đền chùa còn hơn cả cung điện – đã thể hiện những phong cách nghệ thuật phong phú qua các thành phần kiến trúc và mỹ thuật trang trí, đã đạt đến trình độ cao của ngôn ngữ kiến trúc và điêu khắc.

Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của thời gian…, cho nên khó có thể nói chính xác dã có bao nhiêu thành quách, đền miếu, đình chùa… còn tồn tại trên đất nước. Để góp phần vào việc tìm hiểu các di sản văn hóa, nghệ thuật dân tộc và đáp ứng phần nào nhu cầu của nhũng ai quan tâm đến kiến trúc dân tộc, chúng tôi trân trọng giới thiệu, cuốn “ĐÌNH CHÙA, LĂNG TẨM NỔI TIẾNG VIỆT NAM” bao gồm: đền, tháp, đình, chùa, miếu mạo, quán xá, lăng tẩm khắp trên đất nước ta có từ thuở xa xưa đến nay.

Trong khi biến soạn cuốn “ĐÌNH CHÙA, LĂNG TẨM NỔI TIẾNG VIỆT NAM”, mặc dù dã hết sức cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được những khó khăn, trở ngại:

-Vì tư liệu thiếu và tản mát, nên một số công trình chúng tôi chưa biết, hoặc biết nhưng không đầy đủ nà thiếu độ chính xác.

– Cũng do nguồn tư liệu còn nghèo nàn, nên khi giới thiệu một số công trình, chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức độ thông tin sơ lược, chưa đi sâu phân tích, đánh giá đầy đủ.
– Một số công trình chưa rõ về niên đại xây dựng và trùng tu, sửa chữa.

Cuốn “ĐÌNH CHÙA, LĂNG TẨM NỔI TIẾNG VIỆT NAM” là một công trình biên soạn đòi hòi nhiều cống sức thời gian, tuy chúng tôi dã hết sức cố gắng, nhưng vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau, nên cuốn sách chắc chắn còn nhiều thiếu sót và những hạn chế nhất định. Rất mong bạn dọc góp ý.

Đọc sách Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam:

Quý vị cần tải sách click vào link này: Sách Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam.

*Chú ý: Cơ sở Đồ Thờ Cúng Tâm Linh nhận thiết kế và thi công các công trình nhà thờ, đền thờ đình chùa, miếu mạo. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng về chất lượng. Mời tham khảo một số công trình mà cơ sở đã làm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.