Cấu trúc điện thờ Tam Tứ Phủ tại gia

Trong tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ thì điện thờ có quy mô nhỏ hơn đền và phủ. Ban thờ điện là nơi thờ Phật, Thần và Thánh Mẫu.

Và cộng đồng các vị khác trong Tam Tứ Phủ: Đức Thánh Trần, Cô, Cậu…

Cấu trúc điện thờ Tam Tứ Phủ tại gia
Ban điện thờ tại gia

Cấu trúc điện thờ tại gia

Điện thờ Tam Tứ phủ có 3 ban chính: Ở giữa là ban thờ công đồng, bên phải của người làm lễ là ban Trần Triều, bên trái là ban Sơn Trang.

Tại ban công đồng, tượng thờ thường được đặt theo cấu trúc bao gồm các lớp như sau:

Lớp thứ 1: Tượng Quán Thế âm Bồ Tát hoặc tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn (phật nghìn tay nghìn mắt).

Lớp thứ 2: Tượng Ngọc Hoàng thượng đế, hai bên đặt quan Nam Tào, Bắc Đẩu.

Lớp thứ 3: Tượng Tam tòa Thánh Mẫu.

Lớp thứ 4: Tượng Ngũ vị Tôn ông.

Lớp thứ 5: Tượng tứ phủ chầu bà.

Lớp thứ 6: Tượng tứ phủ ông Hoàng (ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bày, ông Hoàng Mười).

Lớp thứ 7: Tượng tứ phủ thánh cô.

Lớp thứ 8: Dưới gầm ban Công đồng thờ ngũ hổ, Quan bạch, quan xà (quan Bạch Xà có nơi vắt ngang trên điện).

Ngoài ra, hai bên công đồng đặt thêm tượng hai cậu bé ở phía dưới. Phía ngoài điện thờ có 1 lầu Cô, 1 lầu Cậu, đôi khi lầu cô, lậu cậu được đặt hai bên cửa phía trong điện thờ. Ngoài sân điện là ban thờ Mẫu Thượng Thiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *